logo

LOTOS Oil Marine Expert and Coach

To nasza wiedza i Twoja pewność. LOTOS Oil Marine Expert and Coach obejmuje audyty olejowe i wsparcie techniczne oraz szkolenia z zakresu prawidłowej gospodarki smarowniczej.
Nauczymy Twoich pracowników:
- podstaw techniki smarowniczej
- charakterystyki środków smarnych (oleje i smary)
- podstaw tribologii
- problemów wynikających z niewłaściwej gospodarki smarowniczej
- podstaw diagnostyki utrzymania ruchu
- unifikacji i racjonalizacji środków smarnych

Zapraszamy do kontaktu: tomasz.szczotka@lotosoil.pl