logo

LOTOS Oil Marine Analyst 

LOTOS Oil Marine Analyst to pełna diagnostyka olejowa statków i floty, która gwarantuje wysoki standard pracy oraz redukcję kosztów. Na podstawie badań prób pracujących olejów:

- utrzymujemy wysoką niezawodność maszyn
- redukujemy przestoje
- ograniczamy koszty
- poprawiamy bezpieczeństwo

Pełna diagnostyka olejowa, wraz z komentarzem, zapewnia informacje wymagane dla świadomego zarządzania utrzymaniem ruchu statku i floty. Optymalizuje zakupy środków smarnych do rzeczywiście niezbędnych oraz monitoruje stan maszyn i urządzeń. Odpowiednia opieka pozwala znacznie wydłużyć czas pracy olejów i smarów, efektem tego jest wzrost rentowności realizowanych przedsięwzięć.

LOTOS Oil Marine Analyst to :
- Marine FluidAnalyst – jest to pakiet badań przedstawiających stan parametrów lepkościowych i jakościowych oleju. Badania prezentują rzeczywistą sytuację stanu środka, co umożliwia wskazanie odpowiednich zaleceń przez eksperta. Zakres pakietu jest zawsze dostosowany do rodzaju środka smarnego.
- Marine Maintenance Analyst – stanowi rozwinięcie o badania umożliwiające diagnostykę stanu maszyn i urządzeń. Stały monitoring pozwala na otrzymywanie informacji o tym, czy układ jest prawidłowo smarowany oraz czy występuje zużycie jego elementów. Potencjalne problemy są wykrywane jeszcze przed wystąpieniem awarii.
- Marine Onboard Lab – to dostosowany do potrzeb żeglugi zestaw narzędzi pomiarowych, pozwalających prowadzić diagnostykę i monitoring przez obsługę statku.

Zapraszamy do kontaktu: tomasz.szczotka@lotosoil.pl